Novinky

Poistenie

Poistenie

Rositte s.r.o. je poistený v poisťovni Kooperativa a.s. Bratislava. Má poistený majetok - krádež, vlámanie, požiar. Má poistenú zodpovednosť z prevádzky na svoju celú činnosť. Limit pre jednu poistnú udalosť je 333 000 Eur

Územná platnosť - Slovensko a Česká Republika.

Etapy implementácie
 • Úvodné stretnutie
 • Prieskum a plánovanie
 • Etapa produkcie
 • Uvádzanie do praxe, implementácie
 • Hodnotenie s klientom
Naše činnosti
 • Kompletná realizácia stavebného diela vrátane projekčných služieb
 • Montáž kúrenárskych a vodoinštalačných technológií vrátane projekčných služieb
 • Zváračské práce
 • Prenájom stavebných strojov a zariadení
 • Osobná a nákladná doprava
 • Poskytovanie ubytovania vrátane komplexných hotelierských služieb
 • Správa a údržba nehnuteľného majetku

Stavebná spoločnosť Rossite

Rositte s.r.o. so sídlom v Trenčíne sa zaoberá projektovou, realizačnou a dodávateľskou činnosťou v oblasti výstavby nových a tiež rekonštrukciou obytných polyfunkčných a priemyselných objektov. Dnes má spoločnosť prax a odborné skúsenosti v oblasti realizácie pozemných stavieb. V roku 2007 z dôvodu úspechu a silnej expanzie padlo strategické rozhodnutie a vznikla ako nástupca podnikateľa - fyzickej osoby Ronam Mrázik spoločnosť Rositte s.r.o. Medzi referencie patrí viacero stavieb - od novovybudovaných rodinných domov resp. polyfunkčných objektov, až rekonštrukcie a opravy priemyselných objektov ale taktiež aj  údržbu nehnuteľného majetku pre rôzne spoločnosti.

Spoločnosť spracováva aj samotné projekty stavieb ( t.j. bez fyzickej realizácie ) ale snahou je uspieť v dodávateľskej činnosti, kde môže parametre ovplyvňovať, a tým aj garantovať počas celého procesu realizácie, t.j. od projektu cez prípravné práce až po odovzdanie diela na kľúč. Patria medzi ne investičné celky v odboroch priemyslu, palív a  energetiky,   chemického,   metalurgického,   automobilového,  strojárenského, potravinárskeho,  elektrotechnického, dopravy. Patrí sem i bytová a občianska výstavba, ako napr., nemocnice, školy, hotely, penzióny, bytovky.

Chcete byť informovaný o novinkách, akciách a iných skutočnostiach týkajúcich sa stavebnej firmy? Potom neváhajte a vyplňte Vašu emailovú adresu!
Kontakt
Rositte s.r.o.
Hurbanova 44
911 01 Trenčín
00421 / 32 744 66 41
00421 / 905 718 633
Fax:    00421 / 32 744 66 42